คุณสมบัติของแผ่นไวนิล
หลังคาไวนิล (VINYL) คือ โพลิเมอร์สังเคราะห์ชนิดหนึ่ง มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ Unplasticised Poly Vinyl Chloride (uPVC) สกัดได้จากน้ำทะเลและกระบวนการผลิตปิโตรเคมีภัณฑ์ เป็นโพลิเมอร์พื้นฐาน ที่มีคุณสมบัติพิเศษกว่าโพลิเมอร์ หรือพลาสติกทั่วไป มีความแข็งแรงสูง ไม่ลามไฟ ทนทานต่อสภาวะแวดล้อม สะอาดไม่เป็นพิษ และสามารถแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ ได้หลากหลาย จึงเป็นที่นิยมในการผลิตเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ รวมทั้งชิ้นส่วนยานพาหนะต่างๆ สำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้างได้นำไวนิลมาใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะการผลิตเป็นประตูหน้าต่าง จนเป็นที่นิยมทั้งในแถบยุโรป และอเมริกามายาวนานกว่า 60 ปี

ข้อดีของแผ่นหลังคาไวนิล
1.ไวนิล ปลวก มอด รา แมลงไม่มีมายุ่งแน่นอน
2.ไวนิลทนต่อกรดและสารเคมี แข็งแรง ทนทาน
3.ไวนิลช่วยลดความร้อน ให้ความเย็น
4.ไวนิลเสียงเงียบเมื่อฝนตกกระทบแผ่น
5.ไวนิลมีสไตส์ที่สวยงาม โดดเด่น และทันสมัย


 
อุปกรณ์ติดตั้ง
วิธีการเก็บรักษา
ห้ามวางทิ้งไว้กลางแดด ควรวางไว้ในที่ร่มและวางบนพื้นเรียบ เพื่อป้องกันไม่ให้ กระทบความร้อนโดยตรง มิฉะนั้น อาจเกิดการบิดตัว