แผ่นโพลี่คาร์บอเนต ชนิดลูกฟูก


  แผ่นโพลีคาร์บอเนต (ลูกฟูก)  ยี่ห้อ D’Strong  ดีสตรอง  แผ่นโพลีคาร์บอเนต เป็นนวัตกรรมใหม่ของการผลิตเม็ดพลาสติกที่ทันสมัย และมีคุณภาพ ผลิตมาจากการผลิตสารประกอบโพลีคาร์บอเนต (Makroblend®) และพลาสติกผสมระหว่างโพลีคาร์บอเนต ผสมกับ ABS (Bayblend®)  และ Bisphenol-A (BPA) Polycarbonate+Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (PC/ABS) (Bayblend®) เป็นพลาสติกที่มีความโปร่งใส และแข็งแรงสูง ต้านทานรอยขีดข่วนได้ดี จึงมักใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ แทนแก้วหรือกระจก เพราะทนความร้อน ความเหนียวและความคงรูปที่ดี ไม่เป็นวัสดุเชื้อไฟ ติดตั้งง่าย มีความยืดหยุ่นสูง ดัดโค้งได้ ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งภายนอกอาคารและภายในอาคาร

คุณสมบัติของแผ่นโพลี่คาร์บอเนต
 1. น้ำหนักเบา คงทน ไม่แตกหักง่าย ทนต่อสภาวะแวดล้อมต่างๆได้ดี
 2. มีความแข็งแรงมากกว่ากระจกถึง 250 เท่า แข็งแรงกว่าแผ่นอะครีลิคถึง 20 เท่า
 3. เคลือบด้วยสารป้องกันรังสี UV จึงสามารถสะท้อนรังสีความร้อนได้เกือบ 100%
 4. แผ่นโพลี่คาร์บอเนต สามารถดัดงอโค้งได้โดยไม่ต้องใช้ความร้อน (ดัดได้ตามโครงสร้างหน้างาน)
 5. ทนต่อสภาพอากาศอุณหภูมิทั่วไป ไม่บิดคดงอเปลี่ยนรูป
 6. แผ่นโพลี่คาร์บอเนต สามารถทนต่ออุณหภูมิอยู่ได้ตั้งแต่ -20 องศา ถึง 120 องศา
 7. มีความยืดหยุ่นดี ไม่หดตัวหรือฉีกขาดง่าย
 8. แผ่นโพลี่คาร์บอเนต สามารถดัดโค้งได้ 150 เท่าของความหนา
 9. สามารถติดตั้งได้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว ไม่เปลืองโครงสร้าง
 10. แผ่นโพลี่คาร์บอเนต โปร่งแสง สามารถมองเห็นทัศนียภาพภายนอกได้ชัดเจน
 11. ช่วยป้องกัน ลดเสียงรบกวน จากสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดี เช่น ฝนที่ตกกระทบแผ่นวัสดุ
 12. แผ่นโพลี่คาร์บอเนต สามารถป้องกันและเป็นฉนวนไม่สื่อเหนี่ยวนำไฟฟ้า หรือฟ้าผ่าจากธรรมชาติ
 13. แผ่นโพลี่คาร์บอเนต ช่วยประหยัดและลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ให้แสงสว่างธรรมชาติได้ดี
 14. สามารติดตั้งกับโครงสร้างวัสดุประเภทต่างๆได้ เช่นโครงสร้างเหล็ก,อลูมิเนียม,สแตนเลสไม้ ฯลฯ
 15. มีวัสดุและอุปกรณ์รองรับการทำงาน หาเปลี่ยนซ่อมแซมได้ง่าย
 16. อายุการใช้งานของวัสดุได้นาน 5 ปีขึ้นไป
 17. มีการทดสอบตามกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ได้มาตรฐานสากล มีการตรวจสอบรับประกันวัสดุการใช้งาน
    
น้ำหนักแต่ละความหนาของแผ่นโพลี่คาร์บอเนต
 

แผ่นโพลี่คาร์บอเนตชนิดลูกฟูกแบบเรียบ
     
   คลิ๊กเพื่อขยาย
 
     คลิ๊กเพื่อขยาย
 
     คลิ๊กเพื่อขยาย
 
   
   คลิ๊กเพื่อขยาย
 
     คลิ๊กเพื่อขยาย
 
     คลิ๊กเพื่อขยาย
 
   
   คลิ๊กเพื่อขยาย
 
  เลิกจำหน่าย
 
      คลิ๊กเพื่อขยาย
 
     
   คลิ๊กเพื่อขยาย
 
     คลิ๊กเพื่อขยาย
 
   
 
          ค่าแสงผ่านของแผ่นโพลี่คาร์บอเนตชนิดลูกฟูกแบบเรียบ                         หนา 6 มิลลิเมตร
รหัส
Code
สี
Color
       ค่าแสงผ่าน
  Linght Transmission
DB01 น้ำเงิน/Blue 10%
DB02 ใส/Clear 77%
DB03 เขียว/Green 30%
DB04 ฟ้าน้ำทะเล/Greenish
Blue  
32%
DB05 ขาว/Opal 20%
DB06 ชา/Brown 10%
DB07 เทา/Grey 9%
DB211 ส้ม/Orange 52%
DB420 ซิลเวอร์/Silver 18%
DB421 บลูซิลเวอร์/Blue Silver 24%
 
     ค่าแสงผ่านของแผ่นโพลี่คาร์บอเนตชนิดลูกฟูกแบบเรียบ                   หนา 8 มิลลิเมตร
 รหัส
Code
                 สี                         
             Color            
         ค่าแสงผ่าน
  LinghtTransmission
     
DB01 น้ำเงิน/Blue 5%
DB02 ใส/Clear 78%
DB03 เขียว/Green 32%
DB04 ฟ้าน้ำทะเล/Greenish
         Blue                         
35%
DB05 ขาว/Opal 14%
DB06 ชา/Brown 12%
DB07 เทา/Grey 19%
DB420 ซิลเวอร์/Silver      17%
 
ค่าแสงผ่านของแผ่นโพลี่คาร์บอเนตชนิดลูกฟูกแบบเรียบ
          หนา 10 มิลลิเมตร
รหัส
Code
สี
           Color 
       
  
ค่าแสงผ่าน
Light Transmission
DB02 ใส/Clear 78%
DB04 ฟ้าน้ำทะเล/Greenish Blue 35%
DB05 ขาว/Opal 14%
DB06 ชา/Brown 12%
DB07 เทา/Grey 19%


 

 
แผ่นโพลี่คาร์บอเนตชนิดลูกฟูกแบบมุก
   
    คลิ๊กเพื่อขยาย
 
     คลิ๊กเพื่อขยาย
 
     คลิ๊กเพื่อขยาย
 
   
   คลิ๊กเพื่อขยาย
 
     คลิ๊กเพื่อขยาย
 
     คลิ๊กเพื่อขยาย
 
   


 
   
เลิกจำหน่าย
 
    คลิ๊กเพื่อขยาย
 
   
 

            แผ่นโพลี่คาร์บอเนตชนิดลูกฟูกแบบมุก(ผิวส้ม)                      หนา 6 มิลลิเมตร
                        
รหัส
Code
   สี
                  Color 
                                           
      ค่าแสงผ่าน                                                          
    Light Transmission
DB11 มุกน้ำเงิน/Crystal Blue    5%
DB12 มุกใส/Crystal Clear 74%
DB13 มุกเขียว/Crystal Green 28%
DB14 มุกฟ้าน้ำทะเล
/Crystal Greenish Blue      
30%
DB16 มุกชา/Crystal Brown 5%
DB17 มุกเทา/Crystal Grey 7%
DB311 มุกส้ม
/Crystal Orange
 50%

วิธีการติดตั้งโพลี่คาร์บอเนตชนิดลูกฟูก