วิธีการติดตั้งแผ่นดีบีเวฟ (โพลี่ลอนเล็ก)

1.การมุงแผ่น แผ่นมี 2 ด้าน ด้านนึงเป็นมุก(ผิวส้ม) อีกด้านนึงเรียบ ให้นำด้านเรียบหงายขึ้นข้างบน ส่วนด้านมุก(ผิวส้ม)คว่ำลงข้างล่าง

2.ระยะแปร ควรใช้ระยะที่ 50 ซ.ม.

3.การยิงน๊อตให้ยิงบนดีแคป ถ้าต้องการยิงลงบนแผ่นให้ยิงที่สันลอน และควรยิงแปรเว้นแปร(ใช้น๊อตแบบเดียวกับยึดเมทัลชีท) ยิงน๊อตแปรละหนึ่งตัวเท่านั้น ไม่ควรยิงแบบยึดแน่นแผ่นจนเกินไป การยิงน๊อตหลายๆ ตัวลงบนแผ่นจะไม่เป็นผลดีกับแผ่นเพราะแผ่นดีบีเวฟเมื่อโดนแดด จะขยายตัว ถ้ายิงน๊อตหลายๆ ตัวจะทำให้แผ่นดีบีเวฟโก่งตัวเป็นคลื่นขึ้นมาได้ (เป็นคุณสมบัติของแผ่นโพลี่ที่โดนแดดจะขยายตัว)

4.ในกรณีอยู่ในพื้นที่ลมแรงต้องการยึดน๊อตลงบนแผ่นเพิ่ม ให้คว้านแผ่นเป็นรููกว้างกว่าน๊อตเล็กน้อยเพื่อการขยายตัวของแผ่นดีบีเวฟ

การยิงน๊อตเพิ่มให้ยิงแค่ผิวสัมผัสไม่ควรยิงตายตัวฝังแน่นอาจจะทำให้แผ่นตอนขยายตัวเมื่อโดนแดดร้อนอาจโก่งตัวเป็นคลื่นได้เพราะไม่มีช่องว่างให้ขยายตัว

5.ซิลิโคนที่ใช้ต้องเป็นซิลิโคนไร้กรดยี่ห้อเพ็นเท็นส์เท่านั้น  เพื่อป้องการการกัดแผ่นเป็นรอยและกรอบได้ อายุการใช้งานน้อยลง   (ซึ่งถ้าใช้ซิลิโคนกรด  เมื่อมีปัญหาขึ้น ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นถือว่าใช้อุปกรณ์ผิดประเภท)
6.เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนำ DBW-6STRIP มายึดติดที่ชายแผ่นดีบีเวฟ(โพลี่ลอนเล็ก)  วิธีการติดตั้งแผ่นดีบีเวฟ
1.การมุงแผ่น แผ่นมี 2 ด้าน ด้านนึงเป็นมุก(ผิวส้ม) อีกด้านนึงเรียบ ให้นำด้านเรียบหงายขึ้นข้างบน ส่วนด้านมุก(ผิวส้ม)คว่ำลงข้างล่าง
2.ระยะแปร ควรใช้ระยะที่ 50 ซ.ม.
3.การยิงน๊อตให้ยิงบนดีแคป ถ้าต้องการยิงลงบนแผ่นให้ยิงที่สันลอน และควรยิงแปรเว้นแปร(ใช้น๊อตแบบเดียวกับยึดเมทัลชีท) ยิงน๊อตแปรละหนึ่งตัวเท่านั้น ไม่ควรยิงแบบยึดแน่นแผ่นจนเกินไป การยิงน๊อตหลายๆ ตัวลงบนแผ่นจะไม่เป็นผลดีกับแผ่นเพราะแผ่นดีบีเวฟเมื่อโดนแดด จะขยายตัว ถ้ายิงน๊อตหลายๆ ตัวจะทำให้แผ่นดีบีเวฟโก่งตัวเป็นคลื่นขึ้นมาได้ (เป็นคุณสมบัติของแผ่นโพลี่ที่โดนแดดจะขยายตัว)
4.ในกรณีอยู่ในพื้นที่ลมแรงต้องการยึดน๊อตลงบนแผ่นเพิ่ม ให้คว้านแผ่นเป็นรููกว้างกว่าน๊อตเล็กน้อยเพื่อการขยายตัวของแผ่นดีบีเวฟ
การยิงน๊อตเพิ่มให้ยิงแค่ผิวสัมผัสไม่ควรยิงตายตัวฝังแน่นอาจจะทำให้แผ่นตอนขยายตัวเมื่อโดนแดดร้อนอาจโก่งตัวเป็นคลื่นได้เพราะไม่มีช่องว่างให้ขยายตัว
5.ซิลิโคนที่ใช้ต้องเป็นซิลิโคนไร้กรดเท่านั้น  เพื่อป้องการการกัดแผ่นเป็นรอยและกรอบได้อายุการใช้งานน้อยลง   (ซึ่งถ้าใช้ซิลิโคนกรด  เมื่อมีปัญหาขึ้น ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นถือว่าใช้อุปกรณ์ผิดประเภท)